Информации за контакт

КАР СИСТЕМ дооел
 ул.2 бр.45Ј, Јурумлери, 1047 Скопје
 Тел. за технички информации 071 368 410
 Тел. 02 / 25 79 206     Моб. 078 237 883
e-mail: carsystem2008@gmail.com
e-mail: info@carsystem.com.mk