Дополнителни ознаки на гумите

Секој тип на гуми има своја ознака, додека некои ознаки се дел од секоја гума. Значењето на симболот RF (Reinforced) e појачана гума, XL (Etra Load) е гума за поголемо оптеретување, RFT, ROF Run-Flat или Run-On-Flat е посебна конструкција на гуми кои овозможуваат продолжување на возењето и кога гумата е пробушенаи со неа возењето може да продолжи со намалена брзина (до 90 km/h) и само до првиот вулканизер (до 160km).

DOT Датумот на произведување на гумата. На пример DOT 1405 = произведено во 14-та недела од 2005-та година. Кога купувате гуми обрнете внимание на овој податок.

Во продолжение ви приложуваме табела со сите ознаки кои можете да ги сретнете при купување на гуми.

Симбол Значење
RF (Reinforced) Зајакната гума.
XL (Extra Load) Гума за поголем терет (товар).
RFT,ROF (Run-Flat или Run-On-Flat) е посебна конструкција на гуми која овозможува да се продолжи возењето дури и кога гумата ќе се руши. Возењето може да се продолжи со намалена брзина (до 90km/h) и само до првиот вулканзер (до 160 km).
DOT Датумот на произведување. На пример : DOT 14050 = произведена 14-та недела од 2005 година. Кога купивате гуми обрнете внимание на овој податок. За повеќе информации погледнете го текстот за старост на гуми.
M+S (Mud + Snow – за кал и снег) На зимски и четири сезонските гуми, означува дека гумата може да се користи и како зимска гума.
TL (Tubeless) Пневматик кој нема внатрешна гума. Сите современи авто гуми се од овој тип.
TT (Tube Type) Пневматик кој има внатрешна гума.
Made in Земја на производство.
TWI (Tread Wear Indicator) Индикатор за истрошеноста на гумата – покажува кога гумата треба да биде заменета.
C Гуми за лесни теретни возила (комбиња, камионети) пр. 185 R14 C.
E10 Европски хомологациски број (бројот ја означува земјата каде е извршена хомологацијата).
TUBELESS Пневматици без внатрешна гума, пумпани со воздух под притисок.
TREDWEAR Treadwear е релативен индикатор за истрошеноста на гасечкиот слој на гумата кој покажува колку повеќе ќе трае (шарата) на една гума во споредба со друга при исту услови на користење.
TRACTION Ја означува способноста на запирање (кочење) на влажен пат, на права линија, мерено во стандардни контролирани услови.
TEMPERATURE Индикаторот за температура покажува колку се гумите отпорни на температура “A”е највисока, “C” е најниска отцена.