Пакети за возила со 8 цилиндри

Professional 8TECH пакетот ја содржи LPGTECH 328 OBD компјутерската единица која има вградено OBD модул. Во комбинација со испарувачот KME Silver опслужува возила со моќност до 160kw односно 217hp, додека при потреба за опслужување над овие можностите се користи KME Gold кој опслужува возила со моќност до 260kw односно 350hp. Со комбинација на два испраувача се задоволува потребата во случаи кај мотори со поголема моќност од наведената.

● Компјутерска единица LPGTECH 328OBD
● Инјектори OMVL by Westport
● Испарувач KME Silver
● Резервоар во внатершноста на багашникот
● Инсталација од термопластично црево
● Полначка кај полнењето на бензин доколку има техничка можност
Гаранција од 7 години или 150,000 изминати километри

○ Поддржана моќност на испарувачот: до 217hp (160kw)
За возила со моќност над 160kw се вградуваат испарувач од производната линија KME Gold до 350hp (260kw) и за истиот се доплатува
Автодијагноза, автоадаптација, 3D мапа
Поправање на грешки во бензинскиот компјутер
○ При потреба на екстерен резервоар за истиот се доплаќа
○ При потреба на Капалка за масло за вентили, истата ја добивате гратис


Racing FULL 8TECH  пакетот ја содржи LPGTECH 328 OBD компјутерската единица која има вградено OBD модул. Во комбинација со испарувачот KME Gold кој опслужува возила со моќност до 260kw односно 350hp, додека при потреба за опслужување над оваа моќност се комбинираат два испраувача со цел да се задоволи потребата на овие мотори мотори со поголема моќност.

● Компјутерска единица LPGTECH 386OBD
● Инјектори TECH Dragon
● Испарувач KME Gold
● Резервоар во внатершноста на багашникот
● Инсталација од термопластично црево
● Полначка кај полнењето на бензин доколку има техничка можност
Гаранција од 7 години или 150,000 изминати километри

○ Поддржана моќност на испарувачот: до 350 (260kw)
За возила со моќност над 260kw се вградуваат два испарувачи од производните линии KME Gold или KME Silver и за истиte се доплатува.
Автодијагноза, автоадаптација, 3D мапа
Поправање на грешки во бензинскиот компјутер
○ При потреба на екстерен резервоар за истиот се доплаќа
○ При потреба на Капалка за масло за вентили, истата ја добивате гратис