Пакети за возила со 6 цилиндри

Professional 6TECH пакетот ја содржи LPGTECH 326 OBD компјутерската единица која има вградено OBD модул. Во комбинација со испарувачот OMVL by Westport опслужува возила со моќност до 120kw односно 163hp, со испарувач KME Silver опслужува возила со моќност до 160kw односно 217hp, додека при потреба за опслужување над можностите на наведените испарувачи се користи KME Gold кој опслужува возила со моќност до 260kw односно 350hp. Со комбинација на два испраувача се задоволува потребата во случаи кај мотори со поголема моќност од наведената.

● Компјутерска единица LPGTECH 326OBD
● Инјектори OMVL by Westport
● Испарувач KME Silver
● Резервоар во внатершноста на багашникот
● Инсталација од термопластично црево
● Полначка кај полнењето на бензин доколку има техничка можност
Гаранција од 7 години или 150,000 изминати километри

○ Поддржана моќност на испарувачот: до 217hp (160kw)
За возила со моќност над 160kw се вградуваат испарувач од производната линија KME Gold до 350hp (260kw) и за истиот се доплатува
Автодијагноза, автоадаптација, 3D мапа
Поправање на грешки во бензинскиот компјутер
○ При потреба на екстерен резервоар за истиот се доплаќа
○ При потреба на Капалка за масло за вентили, истата ја добивате гратис


Racing FULL 6TECH  пакетот ја содржи LPGTECH 326 OBD компјутерската единица која има вградено OBD модул. Во комбинација со испарувачот KME Silver опслужува возила со моќност до 160kw односно 217hp, додека при потреба за опслужување над овие можностите се користи KME Gold кој опслужува возила со моќност до 260kw односно 350hp. Со комбинација на два испраувача се задоволува потребата во случаи кај мотори со поголема моќност од наведената.

● Компјутерска единица LPGTECH 326OBD
● Инјектори TECH Dragon
● Испарувач KME Silver
● Резервоар во внатершноста на багашникот
● Инсталација од термопластично црево
● Полначка кај полнењето на бензин доколку има техничка можност
Гаранција од 7 години или 150,000 изминати километри

○ Поддржана моќност на испарувачот: до 217hp (160kw)
За возила со моќност над 160kw се вградуваат испарувач од производната линија KME Gold до 350hp (260kw) и за истиот се доплатува или се комбинираат два испарувачи и секој дополнителен се наплатува
Автодијагноза, автоадаптација, 3D мапа
Поправање на грешки во бензинскиот компјутер
○ При потреба на екстерен резервоар за истиот се доплаќа
○ При потреба на Капалка за масло за вентили, истата ја добивате гратис