СОСТАВИ САМ СЕКВЕНТЕН СИСТЕМ - 1€ = 61,66 денари

ГОЛЕМ ПОПУСТ ЗА ГОТОВИНКО ПЛАЌАЊЕ

Калкулаторот е со редовни цени на пакетите

3 и 4 Цилиндри

Пакет:

ИСПАРУВАЧ (РЕДУКТОР):

ЦЕНА НА ПАКЕТОТ:


6 Цилиндри

Пакет:

ИСПАРУВАЧ (РЕДУКТОР):

ЦЕНА НА ПАКЕТОТ:


8 Цилиндри

Пакет:

ИСПАРУВАЧ (РЕДУКТОР):

ЦЕНА НА ПАКЕТОТ:


Легенда за попрецизна комбинација на компоненти

● Редуктор OMVL се препорачува кај возила со снага на моторот до 120 kW (до 160 hp)
● Редуктор KME SILVER се препорачува кај возила со снага на моторот до 160 kW (до 217 hp)
● Редуктор KME GOLD се препорачува кај возила со снага на моторот до 260kW (до 350 HP)

● Типот на резервоарот (боцата) не влијае на цената на пакетот. Вие избирате помеѓу тородијална (кај резервното тркало) или цилиндрична (во багажниот простор).
● Големината на резервоарот (боцата) се одредува на лице место, пред монтирање на системот, според можностите, односно големината на просторот каде се монтира истата.
● За возилата кај кои резервната гума се наоѓа од надвор, односно долу, под возилото, потребен e друг тип на резервоар (боца) за која дополнително се наплатува.
● Одредени возила (според прописите издадени од Машински Факултет Скопје) имаат потреба од вградување на дополнителна заштита за вентилите (капилица) која дополнително се наплатува.
● Доколку постои техничка можност, полначката за плин ќе биде монтирана кај отворот за точење на бензин.
● DPI уредите се наменети за најновите типови на мотори со ознаки TSI, FSI, TFSI, VRS.
● Кар Систем ги задржува правата да врши измени на дадените цените и акциските понуди.
● За секое дополнително прашање во врска со нашите понуди, закажувањето на монтажа или други информации, Ви стоиме на располагање секој ден освен Недела од 09.00 – 17.00 часот.