НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ


Готовинското плаќање во многу трговски објекти па и кај нас Ви нуди големи поволности, искористување на посебни Акции или финансиски бенефит.


Платежна картичка е средство за плаќање, издадено од банкарска или друга финансиска институција. Платежните картички даваат слобода и флексибилност, затоа нивната употреба е се позастапен начин на плаќање во земјата и странство. Плаќањето е едноставно и сигурно.

Дебитните картички на своите сопственици им овозможуваат да вршат плаќања, само ако имаат доволно пари на банкарските сметки.

Кредитните картички се средство за плаќање со чисто кредитни карактеристики, зашто тие не се поврзани со тековните сметки на луѓето, туку со нивната употреба, сопствениците на картичките веднаш користат дозволен кредит од банката.

Во последно време постои можност за плаќање на рати без камата, поточно без камата кон сопственикот на кредитната картичка и доколку извршителот на услугите има можност да одобри безкаматно наплаќање кон клиентите.

На сите клиенти од НЛБ Тутунска Банка како и на клиентитие од Халка Банка корисници на кредитни картички им нудиме можност за плаќање на рати без камата. Бројот на ратитие е од 12 до 24 во зависност од пакетот услуги за која ќе се одлучите.

Подетално >>>


НЛБ Потрошувачки кредит … 
Максимален износ До 320.000 МКД. Рок на отплата До 72 месеци. Задолжителен услов за кредитоспособност: <= 1/3 плата/пензија.  Подетално >>>

Потрошувачки кредит од Алфа Банка …
Износ на кредитот: 12.000 МКД – 6300.000 мкд на  6 до 60 месечни рати за Физички лица – државјани на РМ. Старосна граница од 18 до 68 (возраст до 68 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)  Подетално >>>