ЦЕНОВНИК

НЛБ КРЕДИТ ЛОГОПЛАЌАЈТЕ НА РАТИ БЕЗ КАМАТА

Сите коминтетнти и корисници на кредитните услуги на НЛБ Тутунска банка имаат можност услугите и производите кои ги нудиме да ги платат на рати без дополнителна камата.

Бројот на ратите го прецизираме заедно, Ние и Вие, во зависност од Вашите потреби и можности како и од висината на услугата која ќе биде извршена.

Ваше е да го одберете пакетот услуги кој Ви е потребен а при наплата на услугата да прцизирате дека сакате да Ви бидат одобрени рати без камата.
Важно е да знаете дека при избор на оваа опција сите акциски попусти НЕ ВАЖАТ, услугата се наплатува по РЕДОВНА ЦЕНА.

Halk logo-MK copyПокрај корисниците на кредитни картички од НЛБ Тутунска банка одсега и корисниците на кредитни картички од ХАЛК Банка се со можност на плаќање на рати без камата и до 24 рати во зависност од одбраниот пакет услуги.



ИНСТАНТ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

logo_kir copyAlpha Bank

Ваше е да се одлучите а Наше е наместо Вас да ја обработиме и доставиме документацијата потребна за аплицирање за Инстант Потрошувачки Кредит. Без дополнителни камати и трошоци. Целокупната вредност со банкарските провизии е вклучена редовната цена на услугата со самото тоа сите дполнителни попусти НЕ ВАЖАТ при избор на оваа опција.


Visa

Можност за безготовинско плаќање со картички од било која банка. Важно е да знаете дека при избор на оваа опција наплатата на услугата е по редовна цена. Акциските попусти се редуцираат во зависност од висината на вредноста на услугата.

American Expres Alpha Banka

Одсега можност за безготовинско плаќање со кредитни картички од брендот AMERICAN EXPRESS

plinski ured