OMVL – Инџектори

Super-light Шина со инјектори  Плински Системи

Dream XXI N - D Injection Unit

  • ниско ниво на отпор, „peak & hold“ (вбризгај и задржи) инјектори
  • шина со 3 или 4 дизни
  • материјал: црна пластика, PPS
  • интегриран сензор за температура

Вбризгувачката единица (Инјекторот) обезбедува да се испрати правата количина на гас во граната до доводните вентили. Електричните инџектори се отвараат во координирани секвенцирани временски периоди со цел вбризгувањето да одговара на циклусите на палењата на моторот.

Поради комбинацијата од 3 или 4 дизни на една шина, овие инјектори може да се комбинираат и употребуваат кај мотори со 3, 4, 6, 8, 12 клипови. Намалената бучност и лесната инсталација се само дел од предностите кои ги нудат овие дизни. Со комбинација на проточните дизни може да се калибрираат беспрекорно да го опслужуваат секој мотор без разлика на неговата моќност.

 

Плински Системи