TECH 300

Срецето на секој систем за конверзија на ТНГ е  контролната единица (ECU). Технологијата користена за производство на контролорите од нашата производна линија е базирана на висок капацитет на микропроцесорот, високо напредна технологија со разбирлива функционалност и технолошки најнапредни решенија.  Plinski Sistemi

При дизајнирање и изработка на контролните единици прв и основен услов беше безбедноста што резултираше со до сега недостапни фукнции: превенција при преоптеретување и престанок на доток на електрична енергија. TECH контролните едници гарантираат исклучителни перворманси на Вашиот автомобил. Plinski Sistemi

  • LPG/CNG контролер на вбризгувања
  • Погоден за мотори со 8 цилиндри
  • Можност за опслужување на мотори со 16 цилиндри
  • Авто-дијагностика: детектција на грешки и недостатоци во инсталација
  • TECH+system автоматска корекција (авто-адаптација)
  • Прецизно дозирање на ТНГ врз основа на аналитичка операција
  • Потполна заштита од струен удар
  • Конфигурација на програмата со TECH & STANDARD опција
  • Високо квалитетно алуминиумско куќиште

Серијата TECH-300 е заснована на модерна микропроцесорска контрола со 56 пински сет од жици. TECH-300 серијата контролери е дизајнирана за возила до 8 цилиндри, истовремено со синхронизирање на два контролери може да се опслужи мотор со 16 цилиндри. При создавање и изработка на оваа серија вршена е комбинација на високо напредна технологија со разбирлива функционалност. Во компактно алуминиумско куќиште со димензии 190 x 125 x 30 mm, процесорот ја следи и контролира авто-калибрацијата и авто-адаптацијата со корекција на системот. Овозможува едноставна инсталација на секој модел автомобил. Plinski Sistemi

TECH-304 е составен од веќе наведените функции и заштити што гарантира квалитет и врвни перформанси. подесувањата и авто-калибрацијата на овој систем не би требало да е во временски интервал подолг од 15 минути. Напредниот систем на авто-адаптација гарантира перформанси и функционирање без никакви проблеми, постоја контрола на целиот систем при сите режими на работа и доколку е потребно ќе изврши корекција на времето на вбризгување на ТНГ. Plinski Sistemi

Софтверот за подесување на контролната единица е мозокот на целата фунционалност. TECH контролните единици користат софтвер кој постојано се надоградува и усовршува врз основа на развивањето на автомобилската индустрија. Благодарение на софтверот TECH контролните едници целосно автоматски спроведуваат калибрација во секој режим на работа на моторот на возилото како и оптимална адаптација на тајмингот и количеството на инјектирано гориво. Покрај автоматското подесување на потребните функции постои можност за лесна рачна корекција од страна на овластено лице, иако Ве уверуваме дека тоа не е потребно бидејќи софтверот сам му го доставува она што му е потребно на возилото врз основа на податоците кои возилото ги сигнализира при користење на бензин како гориво.

Препознатлива и заштитна карактеристика кај TECH контролните едници е авто-корекцијата. Системот постојано ги ЌнадгледуваЌ вбризгувачите (инјекторите) за гас  и доколку е потребно, независко колку пати, врши корекција на вбризгувањето на ТНГ во реално време врз основа на податоците од вбризгувањето на бензин што уверува дека Вашиот автомобил при користење на ТНГ ќе Ви ги презентира своите оптимални перформанси.