TECH 100

  • LPG/CNG контролер на вбризгувања
  • Погоден за мотори со 4 цилиндри
  • Авто-дијагностика: детектција на грешки и недостатоци во инсталација
  • TECH+system автоматска корекција (авто-адаптација)
  • Потполна заштита од струен удар
  • Конфигурација на програмата со TECH & STANDARD опција
  • Алуминиумско куќиште  Plinski Sistem

Серијата TECH-100 е заснована на модерна микропроцесорска контрола со 48 пински сет од жици. TECH-100 серијата контролери е дизајнирана за возила со 4 цилиндри. При создавање и изработка на оваа серија вршена е комбинација на високо напредна технологија со разбирлива функционалност. Во мало, компактно и ограничено алуминиумско куќиште со димензии 114 x 140 x 36 mm, процесорот ја следи и контролира авто-калибрацијата и авто-адаптацијата со корекција на системот. ове карактерестики овозможуваат еднставна инсталација на секој модел автомобил. Plinski Sistem

TECH-104 е составен од веќе наведените функции и заштити што гарантира квалитет и врвни перформанси. подесувањата и авто-калибрацијата на овој систем не би требало да е во временски интервал подолг од 15 минути. Напредниот систем на авто-адаптација гарантира перформанси и функционирање без никакви проблеми, постоја контрола на целиот систем при сите режими на работа и доколку е потребно ќе изврши корекција на времето на вбризгување на ТНГ. Plinski Sistem

TECH-114 всушност е варијација на веќе споменатиот модел TECH-104. Надограден се со унапреден микропроцесор кој овозможува ефикасно контролирање и командување на целокупниот систем. Исто така неговито софтвер се сосотои од додатни опции за подесување како што е контрола на температурата на самата контролна единица, одржување на температурата на оквирот, брз и детален осцилоскоп. Покрај тоа, времето на вбризгување е на понапредно отколку кај стандардната верзија.