BRISK Silver

Свеќици LPG/CNG Silver

BRISK Ви ја представува посебната линија LPG Silver свеќички која е развиена исклучиво за мотори кои користат ТНГ како алтерантивно гориво. Оваа линија на специјално развиени производи овозможува лесно сервисирање, долготрајност и поквалитетна работа на моторот.

Изборот на вистински свеќички за возило кое користи ТНГ во минатото вклучувало многу фактори што во реалност представувало дополнителни работни обврски бидејќи согорувањето на ТНГ по многу тоа се разликува од согорувањето на бензинот. Како последица од низата фактори потребни за квалитетно палење на смешата потребен е поголем напон од системот за палење. Потребниот напон за палење на смешата констатно се зголемува а со тоа се зголемува и ризикот да дојде до оштетување на бомбината или други делови од системот за палење, констатно со зголемена потрошувачка на гориво.

Смешата гас/воздух согорува на многу повисока температура. Конвенционалните материјали од кои се изработени електродата и куќиштето на свеќичката во вакви услови многу побрзо кородираат а самата свеќичка ослободува многу повисока температура. До сега, најдобро решение представуваше преминувањето од стандардни на свеќички изработени од племенети материјали со различен опсег на топлина а во некои случаји рекшение беше корегирање на зазорот на свеќичката.

BRISK LPG Silver се свеќички специјално изработени за возила кои користат ТНГ како гориво. Изработен исе од племенит материјал, сребро, кој има одлична отпорност на високи температури, преставува одличен топлотен и електро спроводник. Специјално дизајнираниот зазор и централната електрода изработена од сребно кај BRISK LPG Silver свеќичките ги прави идеални за мотори кои користат ТНГ како гориво. Мануелна
корекција на зазорот веќе не е потребна!

svecice za plin

BRISK LPG/CNG Silver

Оваа линија на свеќички одговара на повеќе од 90% возила и представува идеална
солуција за сите оние кои возат на ТНГ.
Поради сите свои позитивни карактеристики има предност во однос на било кој конкуретски производ које се нуди на пазарот.

Напонот кој е потребен за согорување на смешата и кој зависи од функцијата на свеќичката значајно е намален бидејќи користите свеќичка со централна еклектрода со мал пречник изработана од сребро и со намелана странична електрода.

Интервал на замена:

max. 30.000 km – ТНГ
max. 45.000 km – бензин

 

Каталогот е достапен на www.brisk.rs
Svecici za plin