AC STAG 4 Plus

p_stag_4_plus copyКомпактен, со најмала градба и севкупни можности од својата класа. Контролна единица со минијатуризиран микропроцесор за секвенцијалено вбризгување на гас.

Минијатуризираниот микропроцесор на контролната единица СТАГ-4 плус еволуираше од обиди, тестирања и варијации од СТАГ-300 плус.

Модернизираниот контролер е опремен со изменет софтвер со дополнителна 3D графика на мапата која овозможува прецизна контрола на вбризгувањето на гас, во зависност од ротационата брзина на моторот.

Уредот нуди можност за дополнителни рачно прилагодување на оперативните параметри, во зависност од температурата на инјектираниот гас, како и опцијата за загревање на гас инјекторот.

Софтверот се надградува со додавање на точни и дозирани параметри за функционирање на вбризгувачите на гас што значи дека автомобилите со вграден систем кој се базира на СТАГ-4 плус ги исполнуваат стандардите Еуро 5 за издувни гасови.

Контролната единица е наменета за сите автомобили опремени со бензински мотори со 1-4 цилиндри, вклучувајќи и Valvetronic систем (кој се користи на пример, во БМВ мотори), турбо моторите, фул гроуп, секвенцијални и полу-секвенцијален систем на бензинско вбризгување. Емулаторот за бензиско вбризгување кој е вграден во автомобилот е прекинат со Europe/Bosch вид на конекција. СТАГ-4 плус подржува AcGasSynchro софтвер.

Напредната технологија на производство обезбедува сигурност при користење на СТАГ 4 системите.

Дизајн

 • Алуминиумско водоотпорно куќиште.
 • Синхронизација со емулаторот за бензинско вбризгување

Функционални карактеристики

Одржување на клучните оперативни параметри на моторот:

 • Mоќност, вртежен момент на исто ниво како и за бензинзиско вбризгување
 • Автоматско префрлување на бензин во случај на недостаток на гас
 • Автоматско префрлување на бензин
 • Компатабилно со Euro 5 стандардите за издувни гасови
 • Потсетник за проверка на сисетемот
 • Прецизно дозирање на гас, во зависност од ротациона брзина на моторот
 • Овозможува корситење на гасот како гориво во рамките на целокупното оптоварување на моторот
 • Неприметен момент на преминување од гас на бензин

Инсталација и калибрација

 • Интинутивна калибрација
 • Подесување на соодносто на смешата врз основа на информациите за времето на вбризгување на бензинот
 • Автоматско подесување на температурата и притисокот на гасот
 • ТНГ/ЦНГ компатабилен
 • Подобрена компатабилност со (секвенционални, полу-секвенционални, full group) системот за гориво
 • Контролерот е компатибилен со сите редуктори за гасна фаза и со сите вбризгувачи
 • Нов ЦНГ алгоритам
 • Вбризгувашите се компатибилни со поголемиот дел комерциално достапни инјектори

Софтвер и Функционалност

 • 3D графичка мапа – подесувањ верз основа на бројот на обртаите, графичка и дигитална визуелизација
 • Детален приказ на работните параметри на осцилоскопот
 • Подесување на екста вбризгувањето, cut-off-праг.
 • Опција на загревање на гасните вбризгувачи
 • Стандарни и турбо мотори
 • Нова “Injection Control Type” опција – дозволува кај моторите со full group да бидат опремени на пример со вбризгувачи од типот Vаltek 3 Ohm.
 • Опција за рачно подесување на работните параметри
 • Можност за додатни корекции на гасните вбризгувачи

Изборот на СТАГ-4 плус контролер е во зависност од:

 • Годината на производство на автомобилот
 • Опременоста со мулти-функционалното електронско вбризгување на бензин

AC STAG 4