AC STAG 300 Premium

p_stag_300_premium copySTAG-300 Премиум е нова генерација на контролни единици опремени со Smаrt Autocorrecting Систем – SRS SRS, кој постојано ги следи краткорочните и долгорочните STFT i LTFT корекции. STAG-300 Премиум лесно комуницира со сите OBD II i EOBD авто системи (не само) низ STAG-OBD адаптерот кој покрај стандарните параметри овозможува читање на ECU корекциите од вашето возило. plinski sistem

Технологијата применета во STAG-300 Премиум обезбедува многу прецизно дозирање на гориво и оптимална мешавина на гориво која се вбризгува во цилиндрите. Содржината на мешавината е подесена не само на основа на времето на вбризгувањето на бензинот како што е случај кај останатите контолери, туку е подобрен со согледување на бензиската ECU мапа во текот на возењето на гас (не само за време на калибрацијата). STAG-300 Премиум е креиран во склад со технологијата “pug’n’drive”, што го прави едноставен за инсталирање и користење.  По првата калибрација во текот на инсталацијата STAG-300 Премиум сам се корегира во реално време во тек на стандарнато користење на возилото.

Сето ова гарантира иста прецизност и ефикасност при обслужување и работата на мотрот со ТНГ потполно исто како што е на бензин. plinski sistem

Само STAG-300 Премиум гарантира потполна интеграција со возилото и фабричките подесувања и параметри.

Наменет е за возила со бензиски мотор и 1 до 8 цилиндри во составот на истиот. plinski sistem
Компатибилен е со AcGаsSinchro софтверот.

Возилата со вграден STAG-300 Премиум ги исполнуваат ЕУРО5 нормите.

Предности на STAG-300 Премиум:

  • Постојана, без меѓусебно мешање, врска со контролната единица на возилото со што се овозможува врска погодна за дијагностичарите и апаратите за дијагностицирање
  • Представува проширена верзија на STAG-300
  • Го намалува ризикот од дефекти поврзани и који би се јавиле при непрецизна рачна калибрација
  • Засебна калибрација за BANK1 и BANK2 (опција за програмирање и одредрување на инјектори за гас кои припаѓаат на BANK1 или BANK2)
  • Ги одржува клучните ставки на моторот, снага и момент на обртаи кои остануваат потполно исти како кај подесувањето на бензин.
  • Ги исполнува ЕУРО5 стандардите за емисија на штетни гасови
  • 3 години гаранција

Китовите од  моделот STAG-300 Премиум кои ние ви ги нудиме се со висококвалитетни компоненти произведени и сертифицирани од оргинални произведивачи. Сите компоненти се меѓусебно усогласени и за нивната компатабилност гарантира прозиводителот.

Новите инјектори од типот 34 Valtek се со брза ракција на сигналот за вбризгување со што се овозможува прецизно дозирање кое е многу важно за беспрекорно функционирање на системот.