AC STAG 300 ISA 2

p_stag_300_isa2 copyСистем од новата генерација.

STAG-300 ISA2 еволуираше од веќе испробаниот, тестираниот и докажаниот  STAG-300 Plus . Контролната единица е надоградена користејќи се со втората генерација само-адаптирани системи (Smart Self Adaptation System) ISA2.
Главна задача на ISA2 системот е контунуирана и автоматска модификација на мапата за гас во функција на бројот на вртежи на моторот.

Со активиранје на опцијата само-адаптација се активира собирање на точки од бензиската мапа. Со звучен сигнај возачот е информиран дали мапата е адекватно конструирана. Откако ќе битад вчитани бензиските мапи, ISA2 системот автоматски го префла моторот да работи на ТНГ. Од тој момент само-адаптацијата се одвива така што контунуирано се споредува операцијата на моторот со дефинираните параметри (полнење и број на втрежи) со претходно вчитаните податоци од бензиската мапа. Благодарение на иновативното решение, ISA2 системот прерачунува колкава количина на гас ќе биде вбризгана во моторот.

Дополнителни предности
Контролната единица е опремена со напрадна програма која обезбедува мануелно прилагодување на оперативните параметри врз основа на температурата на плинот и бројот на вртежите на моторот. Додадена е можноста и способноста да се очитува бројот на вртежите преку сензорот од брегастото вратило. Сотверот исто така иам функција да се ослободи од вишокот притисок на гасот во “cut-off” режимот на работа каки и опција за загревање на бризгалките за гас. Додатниот софтвет во контролната единица овозможува автомобилите со вграден систем од серијата STAG-300 ISA2 ги задоволуваат стандардите ЕУРО5.

Нови имплементирани функции

  • Smart Self-Adaptation System ISA2 (автоматска модификација на мапата за гас)
  • Корекција на притисокот во испарувачот при “cut-off” режим на работа
  • Загревање на бризгалките на температура помала од 10
  • Контрола на загревањето на бризгалките за плин (минимализирање на можноста за грешка на бензискиот ЕECU – “check engine”)
  • Способност за очитување на бројот на вртежи  преку сензорот позициониран на брегастото вратило
  • Проширени вбризгувачи (HANA 2000) и сензор за температура на плинот (REG, RAIL, SL)
  • Додатен звучен сигнал кој ве информира дека моторот започнал со работа
  • Способнос за подесување на максималниот број итн истартови

Примена
Контролната единица е дизајнирана за вградување кај сите возила со бензиски мотор со 1 до 8 цилиндри, вклучуваќи ги и моторите со Валветроник (кој се користи на пример во BMW моторите), Турбо, Фул груп, Секвенционални и полусеквенционални вбризгувачи на гориво. Контролната единица е исто така способна за опслужување на Wankel ротациони клипови во моторот.

Имитатор од вбризгувачот за бензин во контролната единица збогатен е со Europe/Bosch конектори. STAG-300 ISA2 поддржува AcGas Synchro софтвер.