AC SA – Stag

AC copy

AC SA е Полски лидер, исто така многу значаен светски производител на ТНГ / КНГ системи со својот добро познат бренд СТАГ. AC SA е присутен на Полскиот авто пазар повеќе од 25 години и мометално на тоа подрачје е најголемата копанија од областа на ТНГ системи.Според сопствените проценки AC SA е застапен со повеќе од 50% на Полскиот пазар.

AC SA во својот каталог има повеќе од 200 прозиводи, секако вклучувајќи ги и контролните единици за ТНГ и КНГ системите од своите брендови који се всушност со најголем број од понудените производи. Главни прозиводи од каталогот на овој врвен производител на авто гасна опрема се производи од брендот СТАГ кој всушност е најпрепознатлив и можеби нескромно но реално и најпозитивно прифатен бренд од областа на електронски компонети за авто гасни системи.

4Голем број нови решенија прменети во создавањето на брендот СТАГ се всушност пионерски чекори на сега веќе глобалното производство на овој тип автомобилска додатна опрема.

Иако клучната карика во работата на AC SA се плинските системи, понудата од прозиводната линија опфаќаделови и компоненти кои се користат во повеќе сегменти од автомобилската индустрија.

Stag-300 ISA2 smallСо гордост Ви го представуваме системот на новата генерација STAG-300 ISA2 кој еволуираше од веќе испробаниот, тестираниот и докажаниот  STAG-300 Plus кој одсега е само одлично минато на својот уште поквалитен наследник. Контролната единица е надоградена користејќи се со втората генерација само-адаптирани системи (Smart Self Adaptation System) ISA2. Главна задача на ISA2 системот е контунуирана и автоматска модификација на мапата за гас во функција на бројот на вртежи на моторот.
Со активирање на опцијата само-адаптација се активира собирање на точки од бензиската мапа. Откако ќе битад вчитани бензиските мапи, ISA2 системот автоматски го префла моторот да работи на ТНГ. Од тој момент само-адаптацијата се одвива така што контунуирано се споредува операцијата на моторот со дефинираните параметри (полнење и број на втрежи) со претходно вчитаните податоци од бензиската мапа. Благодарение на иновативното решение, ISA2 системот прерачунува колкава количина на гас ќе биде вбризгана во моторот. Додатниот софтвет во контролната единица овозможува автомобилите со вграден систем од серијата STAG-300 ISA2 ги задоволуваат стандардите ЕУРО5.
Контролната единица е дизајнирана за вградување кај сите возила со бензиски мотор со 1 до 8 цилиндри, вклучуваќи ги и моторите со Валветроник (кој се користи на пример во BMW моторите), Турбо, Фул груп, Секвенционални и полусеквенционални вбризгувачи на гориво. Контролната единица е исто така способна за опслужување на Wankel ротациони клипови во моторот.

STAG-4 Q-BOX smallИсто така веќе испробаниот и докажаниот STAG4 plus го доби својот надограден наследник STAG4 Qbox basic.
Со пласирањето на STAG4 Qbox basic ништо не е веќе како кај предходниците, туку се е попрецизно и пософистицирано.

 

Подетално за  AC SA можете да прочитате на   www.ac.com.pl